ملاک اعتدال اجتماعی انسان از منظر قرآن کریم
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سیّد حجّت جعفری