بررسی آغاز و فرجام حهان ار منظر قرآن، با تأکید بر تفاسیر المیزان و الجواهر
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : فهیمه برزه کار