اصلاحات و دگرگونی اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : حسین قاسمیان المشیری