مبانی و روشهای فهم قرآن از دیدگاه اهل بیت علیهم السّلام
46 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم- مرکز تربیت مدرّس
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : علی اکبر محمدی گراشی