بررسی و تحلیل سیره عبادی و اخلاقی امام حسین
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده اصول الدّین
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : هدایت خالو محمدی