بررسی تطبیقی روح در قرآن و عهدین
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سید عبد المناف سجّادی زاده