آسیب شناسی اخلاق سیاسی کارگزاران از منظر نهج البلاغه
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
نام استاد/نام دانشجو : راضیه نظام محله
دفاع نشده