ترجمه و نقد و بررسی مبحث اعجاز از کتاب شبهات حول القرآن و تفنیدها اثر دکتر غازی عنایه
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : احمد محمودی علائی
موجود نیست