مبانی انسان شناسی اخلاق اقتصادی از منظر قرآن و روایات شیعی
63 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مرتضی اکبری دهزیری
موجود نیست