تطبیق شاخصه های سیاسی دانشجو در بیانات امام خمینی و رهبری با آیات و روایات
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده اصول الدّین- قم
نام استاد/نام دانشجو : یاسین بجانی