مبانی، ویژگی ها و انواع نظارت و ناظران در اسلام
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده اصول الدّین- قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه گنجی
موجود نیست