بررسی تطبیقی آراء علوم قرآنی علامه طباطبائی و آیه الله معرفت
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : رضا نصیری
موجود نیست