ارکان مدیریت جامعه (حکومت در قصص قرآن)
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده اصول الدین- قم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : طاهره کریمی
موجود نیست