بررسی مباحث کلام اجتماعی آیه الله جوادی آملی
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : فرزاد امیری
موجود نیست