بررسی تطبیقی اخلاق اجتماعی در تفسیر استاد مطهری و علامه طباطبائی
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : حسن دنیوی