بررسی نقش و جایگاه صحابه و تابعان در تفسیر المیزان و تفسیر اثری آیه الله معرفت
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عارفه صفار هرندی
موجود نیست