ویژگیهای شیعه در آئینه روایات الغدیر
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مرضیه پاسالاری