رفتار شناسی خواص در تحولات اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عبدالخالق سعیدی ابواسحاقی