خشونت در قرآن
18 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم- تربیت مدرّس
نام استاد/نام دانشجو : حسین شاددل