بررسی و نقد انسان محوری الحادی از دیدگاه نهج البلاغه
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : علی یوسفی