روش های تربیتی انبیاء در قرآن
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : اعظم عسگری