جابر بن عبدالله انصاری، آراء و روش تفسیری وی
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سیّد حسن موسوی