جهاد ابتدائی در قرآن و سیره پیامبر
57 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی-پژوهشی علوم حدیث شماره 56 - تابستان 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/6/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهاد از فروع فقهی است که مورد بحث بسیاری قرار گرفته است. فقیهان این فرع فقهی را در قالب دو قسم نشانده اند، که همانا جهاد دفاعی و جهاد ابتدائی باشد. از این دو قسم و مباحث مرتبط با آنها آنچه بیشتر مورد توجّه فقهاء امامیّه بوده است و در آن به نقد و نظر پرداخته اند جواز یا عدم جواز جهاد ابتدائی بدون حضور امام معصوم علیه السّلام می باشد. این مقاله در نظر ندارد در جواز یا عدم جواز مذکور پژوهش نماید، بلکه آنچه مدّ نظر بوده است همانا بررسي مباني قرآني جهاد ابتدائی، در پرتو سیره منقول رسول اکرم می باشد. آنچه حاصل شده است تقویت حکم به عدم جواز جهاد ابتدائی می باشد به نحو کلّی، و نه فقط اشتراط جواز به حضور امام معصوم، یا اشتراط آن به وجود شرائط مناسب اجتماعی، سیاسی، بین المللی.